TEAM EVENT 3

13 min amrap

6         Devilpress 45/30kg

9        Sync Dumbell Hang Clean & Jerk

12      Sync Toes To Bar

15      Wallballs 9/6kg

 

AMRAP

Ski Erg Calories

Flöde: 

Alla atleter startar i växelzon. När startsignal ljuder så startar en atlet i skierg, de andra två startar med AMRAPen. Efter ett fullt varv är genomfört måste laget byta atlet vid skiergen. Alla måste inte köra skierg, men man måste växla atlet varje varv. Man får  dock inte byta atlet mitt i ett varv. 

Standarder: 

Devilpress: EN ATLET

I bottenläget skall bröstet vara i kontakt med golvet. I toppläget skall kroppen vara fullt uträckt med hantlarna rakt över kroppen med armar fullt utsträckta. Förflyttning från golv till topp väljer ni själva. Vi godkänner således en dubbel hang clean and jerk för att ta sig till toppläget. 

Sync Dumbell Hang Clean & Jerk: TVÅ ATLETER

Genomförs med en hantel. Startposition med fullt uträckt kropp. Sänk ner hantel, hanteln får ej sänkas lägre än nivå med knät. Därefter skall hantel förflyttas upp över huvudet i två rörelser. Minst ett av hantels huvud skall vara i kontakt med axeln innan den förflyttas upp över huvudet. Alla typer av shoulder to overhead är godkända.

Atleterna ska vara synkade i toppläget.  

Sync Toes To Bar: TVÅ ATLETER

Tårna ska passera lodlinjen med stången i bottenläget. I toppläget skall alla fyra fötter samtidigt träffa stången. Vilken del av foten som träffar stången är ointressant så länge alla fötter träffar samtidigt.  

Atleterna skall således synka i toppläget.  Det är tillåtet att kila fast fötter och ”vänta” in sin partner i toppläget. 

Wallball: EN ATLET

Bottenläget:  Höften måste vara nivå med knät. ”Below parallell” 

Toppläget:  Bollen ha en tydlig träff på plattan.

Cal Ski Erg: Gör som Gunde svan så kommer det gå fint. 

Resultatet är total antal reps i AMRAPEn + totalt antal Cal. 

Eventet ses således som ett event, 100p 

Övrigt: 

Genomförs inomhus parallelt med att Indviduellt event 3a+b