For time: TC 14min 

2km run 

Tid räknas när bägge atleter har passerat mållinjen. 

Flöde: 

8par startar åt gången. Banan är 1km lång så det kommer vara 2varv på banan. Hinder kommer vara monterade från lördag morgon så ni kommer ha tid på er att kolla in / prova hindren under dagen. 

Efter målgång kommer ni slussas vidare till event 4 som sker ute på konstgräsplanen. Starten för event 4 startar 2min efter sista personen har gått i mål i event 3.