Spurtpris med 6 resp 4 poäng kommer delas ut till 1a och 2a dam & herr vid toppen av ”brantbacken” på första varvet.
Förvarning kommer finnas 200m innan spurtpris.

4km Terränglöpning

Start och målgång kommer att ske vid tävlingsområdet. Banan kommer att gå på ett elljusspår. Underlaget kommer således vara grus. Tidtagning kommer att ske med Chip.

Eventet räknas som ett event med poäng enligt poängskalan beskriven i här.

  • Höjdkurva

  • Karta över banan.

    Banan körs över två varv och är totalt ca 4250m lång. Målgång inne på stadion.